Utbildning och erfarenhet

 

Jag har arbetat som psykolog sedan 1995 och är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (PDT). Sedan 2011 arbetar jag med indivudualpsykoterapi för vuxna. Jag har även handlett arbetsgrupper.

 

Jag har vidareutbildat mig inom AEDP, Accelerated Experimental Dynamic Psychotherapy, som är en relationell och affektfokuserad psykodynamisk behandling. Se länk nedan. Bland mina olika fortbildningar ingår bland annat konsultation och handledning.

 

Som legitimerad yrkesutövare - psykolog och psykoterapeut - arbetar jag enligt hälso- och sjukvårdslagen. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna vilket innebär att jag har patientförsäkring och följer de etiska och juridiska riktlinjer som finns.

 

Länkar:

Psykologförbundet

Psykologföretagarna

AEDP Institute

AEDP Sverige